Min bok recenseras

FRAMSIDA
Det är några som har orkat med att läsa hela min bok, ”Jakten på Gråmännen”. Och nu kommer recensionerna. Nu blir boken verklig. Det är ju först när boken är läst som den får betydelse. Det är nu som man får veta om man ska få leva eller dö, som författare. Det är lite som att stå där vid stupstocken. Faller bilan eller ska jag bli räddad i sista stund.

Bengt Andersson skriver:
”Jag blev snabbt fångad av berättelsen, som jag tycker höll boken igenom. Du beskrev den som en fantasy-roman och naturligtvis är den det. Jag har inte så stor erfarenhet av den genren, även om jag läst ”Sagan om ringen”  och några till i samma kategori. Ändå så tycker jag att historien inte är orealistisk om än lite tillspetsad. De finns beröringspunkter med både dåtid och nutid. Jag tänker t ex på gamla tiders brunnsorter med hälsobringande vatten, och på hinduernas heliga flod. Om det fungerade avstår jag från att ha synpunkter på, men man trodde på kraften. Alma (en unik metall, min anm.) med sin unika egenskaper kan man skönja spår av i nya material inom rymdforskningen, för att inte tala om vad nanotekniken kommer att föra med sig. I den nordiska mytologin finns Odins korpar Hugin och Mumin, som också hade säregna egenskaper… Sammanfattningsvis; Jag har haft stort nöje av att läsa din bok. Den är välskriven och engagerande. Det var många episoder i berättelsen som gjorde att läslampan fick vara tänd en stund extra. Jag rekommenderar gärna ”Jakten på gråmännen” till andra för läsning.”

Ola Theander skriver:
”Det är en ny värld som Peter har skapat. En värld som aldrig har funnits, men som är detaljerat beskriven. Djur och växter har fantastiska och fantasieggande namn. Självklart är de båda samhällena som beskrivs (byn Lordi Lorda och staden Mormosa, min anm.) liknande våra med torg och gator och affärer och krogar. De båda orterna styrs på helt olika sätt och likheterna med dagens samhällsutveckling finns där med totalitarism och liberalism. Beskrivningen av hur feminismen i kombination med humanism och liberalism vunnit makten har ännu inte konkretiserats i vår verklighet någonstans. Men det kanske kommer.
Och självklart har vi inslag av religiöst drivna ränksmidare som ivrigt och med alla till buds stående medel försöker gripa makten.
Berättelsen är förstås knuten till ett antal personer vars öden vi får följa närmare och i takt med att man läser boken tätnar spänningen. Det är bra bok, tycker jag. Och om det är som det står på omslaget till boken att detta är den första berättelsen, så ser jag mycket fram emot den andra berättelsen. Peter har gjort ett mycket bra jobb.”

Vill du också läsa? Gå in på Solentro – klicka på Böcker o Priser – Bokhandel. Sök upp titeln ”Jakten på Gråmännen” – Beställ – 170 kronor… och den är din!

Kommentera