Ladusvalan jagar knott

Ladusvalorna jagar knott över viken i kvällssolen. Att fånga en svala på bild i flykt hör inte till det lättaste. Som alla vet går det med en rasande fart. Därför blir det oftast oskarpt. Men det blir vackert ändå, tycker jag.
ladusvala 9

ladusvala 13

ladusvala1

Kommentera