Korsspindel

Korsspindeln är mycket vanlig och ofarlig