Nässelfjäril

Solens strålar väcker nässelfjärilen ur en lång vinterdvala bakom ladans smutsiga fönster.