Imagine

imagine§
Föreställ dig! Som jag har gjort de senaste dagarna, här nedan. Tänk om en rysk flicka vågade berätta sanningen, en enögd fick vittna eller att du fick göra en resa i tiden. Om man inte leker med tanken och försöker föreställa sig hur det skulle kunna vara så står man still. Mina senast imagine- utsvävningar är försök att göra fantasin verklig. På flera plan gör vi ju det redan. Och det är otroligt intressant. Dagarna är proppade med fakta och vi blir så lätt fyrkantiga i vårt sätt att tänka. Det är en styrka att kunna föreställa sig något som inte är. Imagine.

Kommentera