En stor del av Sveriges befolkning hukar när invandringspolitiken debatteras. De väjer undan och håller tyst därför att de är rädda för att bli missförstådda om de skulle försöka formulera en uppfattning. Ett ämne som är så komplicerat och känsligt bör man inte handskas ovarsamt med. Det vet de flesta. Läs här!

– Humanitet och ledarskap –